menük kihagyása és ugrás a tartalomhoz

Hangsúlyos feladatunk, hogy szervezzük és összehangoljuk az intézményi ellátásban részesülők szociális biztonságának megőrzése érdekében nyújtott szolgáltatásokat:

Családsegítés

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára - az okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából - nyújtott szolgáltatás.

a szolgáltatásaink keretei:

 • szociális, életvezetési tanácsadás
 • mentálhigiénés tanácsadás /mentálhigiénés szakember bevonásával/,
 • segítségnyújtás az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális, gyermekvédelmi, foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való hozzásegítésében;
 • a családban jelentkező krízis, működési zavarok illetve konfliktusok megoldásának elősegítése családgondozással;
 • a veszélyeztetettség és krízishelyzet megelőzése érdekében együttműködés az egészségügyi szolgáltatókkal, intézményekkel valamint társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, magánszemélyekkel;
 • jogi tanácsadás,
 • adósságkezelési tanácsadás
 • Szolnok Segít programba történő delegálás
 • családkonzultáció

Gyermekjóléti szolgálat

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek családba történő visszahelyezését.

Ennek érdekében

 • folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek életkörülményeit és szociális helyzetét.
 • működteti a gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszert, melyben az érintett intézmények (jelzőrendszeri tagok) által veszélyeztetettnek ítélt gyermekek családjaival felveszi a kapcsolatot, annak érdekében, hogy a veszélyeztetettséget megszüntessék.
 • az országos és helyi támogatásokról és ellátásokról információt, szükség esetén igénybevételükhöz segítséget nyújt.
 • segíti az ellátási területen élő gyermekeket pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés szolgáltatások elérésében

Szolgáltatások

 • tanácsadás
 • családgondozás
 • jogi tanácsadás
 • csoportfoglalkozás
 • szabadidős programok szervezése, közvetítése
 • adományközvetítés
 • családkonzultáció