menük kihagyása és ugrás a tartalomhoz

Biztos Kezdet Gyerekház

A Biztos Kezdet Gyerekház egy olyan kisgyermekes családokat érintő szolgáltatás, mely a 0-3 éves korú gyermekek korai képességkibontakoztatását szolgálja, így előzve meg a későbbi tanulási, nevelési problémák kialakulását. A program célja a kisgyermekek fejlődési lehetőségeinek minden területen történő kibontakoztatása. A csecsemők és kisgyermekek szociális, értelmi és érzelmi fejlődésének segítése, figyelemmel kísérése, óvodára való felkészülés lehetőségének biztosítása, szülői szerepek, kompetenciák megerősítése

A gyerekház megfelelő környezetet, tárgyi és humán erőforrásokat biztosít a kisgyermeket nevelő családok komplex segítéséhez. A napi programok tartalma életkornak megfelelő játéktevékenységből, fejlesztő foglalkozásokból, tanácsadásból áll, melyek a szülők aktív részvételével történnek.

A Gyerekház szolgáltatásait Szolnok város közigazgatási területén élő, valamennyi 0-3 éves korú, intézményi ellátásban nem részesülő gyermekek és szüleik igénybe vehetik.

A gyermek szülőjével, családba fogadó gyámjával, az őt nevelő más személlyel, illetve egyéb kísérővel látogathatja a Gyerekházat.

A Gyerekház nyitva tartása folyamatos és rendszeres a munkanapokon, a szolgáltatás igénybevétele önkéntes és ingyenes.

A Biztos Kezdet Gyerekház program alapszolgáltatásai:

A gyermekek fejlődését közvetlenül támogató szolgáltatások

A gyermekek fejlődésének nyomon követése mindennapi tevékenységek során védőnő, konduktor bevonásával. Ha a gyermeknél fejlődési elmaradást, zavart tapasztalunk, fejlesztő szakember bevonását biztosítjuk, illetve adekvát intézménybe irányítjuk.

Életkornak megfelelő játékos foglalkozások biztosítása naponta, a szülők bevonásával, a gyerekház vezető és munkatárs irányításával.

Ritmus-, és beszédfejlesztés: mondókák, dalok, mesék, ritmizálás kézi csörgők használatával, mozgással kísért mondókázás, bábok használata.

Mozgásfejlesztés: mozgás,- és egyensúlyfejlesztő eszközök igénybevételével, játékos formában.

Finom-motorika fejlődését elősegítő játékok kreatív foglalkozásokon keresztül: gyurmázás, színezés, ujjfestés, hajtogatás, nyomdázás, homokozás.

Kreatív gondolkodás, problémamegoldás segítése: puzzle, fagyöngy fűzőcske, pötyi játék, formaillesztő játékok biztosításával.

Konstruáló játékok: építőkockák, építőlapok, vonatpálya felhasználásával.

Szerepjátékok: babakonyha, babasarok, szeletelhető konyhai játékkészlet, orvosi táska.

Csoportos játékok: bábozás, körjátékok, szivárvány ernyő használatával.

szülőkre irányuló szolgáltatások

A foglalkozások során a korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülőknek. Támogató környezet biztosításával pozitív mintanyújtás, indirekt terelés, konkrét tanácsadás történik. Szülői szerepek megerősítése, öngondoskodásra való tanítás, sikerélményekhez juttatás a mindennapi tevékenységeken keresztül.

Szülői fórumok, beszélgető körök, tanácsadásA gyerekház munkatársai, védőnő, konduktor tartja a szülők számára az egyéni és csoportos beszélgetéseket.

VédőnőKéthetente két órában egészségügyi szűrések, egyéni és csoportos tanácsadás a szülőknek, várandós anyáknak.

KonduktorHavonta két alkalommal tart, igény szerint babamasszázst, gyógytornát, játékos mozgás-és beszédfejlesztést a gyermekeknek, szülők számára tanácsadást.

ÜgyintézésIgény szerint segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésénél, pályázatok, nyomtatványok kitöltésénél, fénymásolás, időpontkérés orvoshoz, önéletrajzírás, állás, -és albérletkeresés internethasználat lehetőségét biztosítva.

Mosási, tisztálkodási lehetőség biztosítása (igény szerint)

Közös étkezések, közös sütés, receptklub, napi ingyenes tízórai:Lehetőség az étkezési kultúra fejlesztésére, az egészséges táplálkozás megismertetésére. Tízórai készítésnél szülők bevonása az elkészítésbe, gyakorlati tanácsok megosztása az egészséges, de megfizethető ételek vonatkozásában, közös terítés. A gyermekekkel a rendezett, asztal mellett történő étkezés kialakítása, szalvétahasználat begyakorlása.

Ruhabörze-adományokA Gyerekházba érkező adományokból és felajánlásokból alkalmanként közös ruhabörzét szervezünk a családok számára, illetve különböző adományokban is részesülnek (tartós élelmiszer csomag, tisztítószer csomag, gyermekjátékok).

Közösségi rendezvények, programokKözösen szervezett családi nap főzéssel, jeles napokhoz, ünnepkörökhöz, évszakokhoz kapcsolódó játszóházak szervezése, ünnepek megtartása, kertrendezés, kirándulások.

A települési közösség számára a Gyerekház is szervez ifjúsági játszóházakat, valamint évente részt vesz a Szolnok Napja városi rendezvényen és a déli városrészen élők számára szervezett családi- és sportnapokon kihelyezett szolgáltatással, kreatív gyermekfoglalkoztatást biztosítva.