• otthonukban élő pszichés problémákkal küzdő személyek
  • fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek
  • 18 életévüket betöltött, szakorvos által delegált személyek
  • nehéz élethelyzetben, krízisben lévő nem diagnosztizált személyek
  • szenvedélybetegek
  • enyhe és súlyos krónikus betegek, akik a társadalomból kirekesztődtek
  • Pszichiátriai és szenvedélybetegek hozzátartozói