Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Nappali Ellátása – Prizma Klub

 

Tevékenységünk:

Pszichiátriai és szenvedélybetegek részére olyan napközbeni ellátás biztosítása, amely segíti a pszichés problémákkal küzdők és hozzátartozóik mindennapi életet.

 

Segítséget nyújtunk:

 • A felmerülő életviteli problémák megoldásában
 • A szociális rendszerek közötti eligazodásban, tájékozódásban
 • Hivatalos ügyek intézésében
 • Mindennapokhoz szükséges készségek megszerzésében, gyakorlásában
 • Speciális (pl. munkába álláshoz szükséges) készségek megszerzésében, gyakorlásában
 • A szabadidő hasznos és kellemes eltöltésében

 

Célunk:

 • Az önálló életvitel segítése
 • Saját erőforrások megerősítése, készségfejlesztés
 • Hasznos elfoglaltság biztosítása
 • Kommunikációs, kapcsolatteremtő és egyéb képességek javítása
 • Természetes támogató háló kialakítása

 

Kik vehetik igénybe a szolgáltatást:

 • 18 évet betöltött, otthonukban élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichés problémákkal küzdő személyek
 • Nehéz élethelyzetben, krízisben lévő nem diagnosztizált személyek
 • Pszichiátriai és szenvedélybetegek hozzátartozói

 

Egyéni szolgáltatásaink:

 • Mentálhigiénés tanácsadás
 • Szociális ügyintézés, segítségnyújtás

 

Csoportos szolgáltatásaink:

 • Kommunikációs, kapcsolati és egyéb készségeket fejlesztő csoportok (pl.: Közbeszéd csoport, Filozófiai csoport, Prizma Parlament, stb.)
 • Művészeti csoportok (pl.: irodalmi, képzőművészeti, színjátszó, társastánc, filmklub stb. csoportok)
 • Életvezetést segítő csoportok (pl: főzőklub, háztartásgazdálkodási csoport)
 • Szabadidős csoportok
  • fizikai állapot javítását, szinten tartását célzó (pl.:kondi, torna, ping-pong, stb.) csoportok
  • kognitív képességek javítását, szinten tartását célzó tematikus csoportok

 

 • Pszichiátriai betegek által működtetett önsegítő csoport
 • Hozzátartozói csoport (segítő csoport a klubtagok hozzátartozói részére)

 

További lehetőségek a szabadidő hasznos eltöltésére:

 • Társasjáték
 • Kreatív foglalkozások
 • Zenehallgatás
 • Olvasó kuckó
 • Teaház
 • Nyelvtanulás
 • Ping-pong, teke
 • Számítógép használat, internet kapcsolattal
 • Ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvények; kirándulások; egyéb kulturális, szabadidős és mentálhigiénés programok

 

Ízelítő a klubélet egy hónapjából:

 

Nagyprogramok csütörtökönként 14 órától:

Első hét: J á t é k d é l u t á n

Második hét: F i l m k l u b

Harmadik hét: Kitekintő – Játékos ismeretterjesztő délután

Negyedik hét: Prizma P a r l a m e n t

 

Á l l a n d ó  c s o p o r t o k

Papír-kosárfonó csoport: hétfőn és szerdán 10.00 órától

Prizma dalkör: hétfőnként 13.00 órától

Terefere csoport: hétfőnként 14.00 órától

Pakli játékcsoport: hétfő 14.00 órától, csütörtök 14.00 órától

Ping-pong csoport: hétfőn 14.00 órától, szerda 13.00 órától

Kerekasztal csoport: páros hétfő 14.00 órától

Nosztalgia csoport: páratlan hétfőnként 14.00 órától

PSzT Színjátszó csoport: kedd 13.15 órától

Tánccsoport: kedd 15.00 órától

Horgoló csoport:  szerda 10.00 órától

Közbeszéd csoport: szerda 14.30 órától

Prizma Metsző Kör: csütörtök 9.00 órától

Filozófia csoport: kéthetente péntek 10.00 órától

T o r na  c s o p o r t o k :

Prizma Kondi: hétfő, szerda, csütörtök 12.30 és péntek 9.00 óra

Mocorgó T.C.:   szerda 12.30 óra

 

A programok változtatási jogát fenntartjuk!

 

A Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Nappali Ellátásának szolgáltatásai ingyenesek!!

 

 Nyitva tartás:

Hétfő: 10.00-16.00

Kedd: 10.00-16.00

Szerda: 10.00-16.00

Csütörtök: 10.00-18.00

Péntek: 8.00-14.00

 

Munkatársak:

Modla Dezső – szolgálatvezető

Gulyás Judit  – terápiás munkatárs

Szabó Erika – terápiás munkatárs

Törőcsik Sándorné –  terápiás munkatárs

 

Elérhetőségeink:

Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Nappali Ellátása
PRIZMA KLUB

Szolnok, Prizma út 13.
Tel.: 20/2474-855; 56/210-343
email: prizmaklub@humanszolgaltato.hu