Utcai szociálismunka

Az utcai szociális munkások a várost járva, illetve a jelzések alapján keresik meg az utcán élő klienseket, akikkel igyekeznek segítő kapcsolatot kialakítani. Tájékoztatást nyújtanak részükre az ellátásról és az igénybe vehető szolgáltatásokról, valamint motiválják őket a segítségnyújtás elfogadására, és a szolgáltatások igénybe vételére.

Ellátási terület:

Szolnok város

Telephely:

Szolnok, Prizma út 13.
Tel.: 56/210-343
postmaster@nappalicentrum.t-online.hu

Cél:

A hajléktalan ügyfelek felkutatása, és primer ellátása. Segítséget nyújtani Szolnok város területén életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyeknek, elősegítve a szociális ellátások igénybevételét.

Szolgáltatások:

Felderíti a hajléktalan személyek vélt tartózkodási helyeit, köztereket, frekventált csomópontokat, ezeket a helyeket rendszeresen látogatja

Információt ad szóban és írásban, egyeztetés alapján az együttműködő utcai klienseket behívja a nappali melegedőbe, ahol a további segítségnyújtás történik

Figyelmet fordít a hajléktalan egyének által létrehozott csoportosulásokra, az utcán élők egészségügyi problémáira, valamint a káros jelenségekre (bűnözés, kábítószer használat, stb.)

Együttműködik az intézmény orvosával, szükség szerint háziorvossal és kezelőorvossal, egészségügyi személyzettel, valamint az ÁNTSZ-szel ügyfelei érdekében

Törekszik a fagyhalál megelőzésére (télen, utcán tartózkodó idős, elesett hajléktalan ügyfelek, éjjeli menedékhelyre, időszakos férőhelyre szállítása)

Készenléti gyógyszerek biztosítása, szükség esetén orvost, mentőt hív, vagy maga kíséri szakrendelésre, kórházba klienseit.

Esetenként élelemmel való ellátás

Feladat:

Az utcai szociális munka feladata az utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyen élők életet vagy testi épséget veszélyeztető helyzetének megszüntetése, az életmóddal járó ártalmak csökkentése, a szociális és egészségügyi szolgáltatások és ellátások igénybe vételének segítése és szervezése, a hajléktalan személyeket ellátó intézménybe vagy más szálláshelyre juttatás.

Munkatársak:

Vigh Zsolt

Demeter Tibor