SZÁLLÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSOK TELEPHELYEI.

 

Átmeneti szállást biztosító intézmények:

Éjjeli menedékhely

Átmeneti szálló

 

Ellátási terület:

Szolnoki kistérség

 

Telephely:

Szolnok, Tószegi út 32-34.

Tel.:       56/421-988

20/ 440-55-59

 

Munkatársak:

Átmeneti intézmény vezető: Gajdos Tímea

Szociális munkatárs:

Gajdos Tímea

Segítők:

Lengyel Bence

Szigeti Judit

Emődi Zoltán

Dobos István

Bozsó Norbert

 

A telephelyen, a szállás nyújtás első szintjét az Éjjeli menedékhely és az arra épülő második szint az Átmeneti szálló található. Ezek a szállás lehetőségek, a rendszerben nem csupán a kliensek elhelyezését és alapvető ellátását szolgálják, hanem – a szakmai koncepció alapján és a reszocializáció biztosítása érdekében – olyan intézmények, amelyek lehetőséget adnak az ügyfeleknek a változtatásra, a továbblépésre az önállóság kialakításához.

 

 

ÉJJELI MENEDÉKHELY

Az intézmény napi 14 órát tart nyitva (16.00 órától másnap 7.00 óráig), és az előforduló konfliktushelyzetek megelőzésére, illetve kezelésére a nyitvatartási időben, szakképzett munkaerővel, felügyeletet biztosít. Egy adott időben 21 férfi és 6 nő számára biztosít elhelyezést.

Az éjjeli menedékhely szolgáltatásainak igénybevétele szóbeli kérelem alapján történik. A szociális munkások írásos megállapodást kötnek az ügyfeleikkel a felvételi lapokon, melyben a kikerülés érdekében tett lépéseket, feladatokat fogalmazzák meg.

Az Éjjeli menedékhelyen november 1.-jétől április 30.-ig időszakos férőhely kerül kialakításra, ahol elhelyezést biztosítanak a krízishelyzetbe került kliensek számára a legalapvetőbb szükségletek kielégítésére és a kihűlés megelőzésére.

 

Cél:

Lehetőséget nyújtson a hajléktalan személyek éjszakai pihenésére vagy időleges tartózkodására, valamint, hogy egészségügyi, szociális és mentális szolgáltatásaival és egyéb programjaival hozzájáruljon az ügyfelek életminőségének javításához, valamint reintegrálódásukhoz.

 

Szolgáltatások:

Az Éjjeli menedékhely biztosítja az éjszakai pihenésre, személyi tisztálkodásra, étkezésre, a közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket, továbbá az ellátást igénybe vevő ágyneműjét, tisztálkodáshoz szükséges textíliát, a személyes ruházatának tisztításához szükséges feltételeket, személyes használati tárgyainak biztonságos megőrzését, a részére nyújtandó elsősegélyhez szükséges felszerelést.
Az Éjjeli menedékhely az alapszolgáltatásokon túl hétköznapokon térítésmentesen biztosítja az igénybe vevők részére a napi egyszeri meleg ételt, valamint csoportos problémamegoldó, készségfejlesztő, foglalkozásokat, egészségügyi-életmód programokat, sportolási és szórakozási lehetőségeket.

 

 

ÁTMENETI SZÁLLÓ

A rendszer második szintje az Átmeneti szálló, amely azáltal képvisel magasabb szintet a rendszerben, hogy átmeneti otthont és viszonylagos függetlenséget biztosít az ügyfeleknek. Az itt élők egzisztenciális helyzete már stabilabbnak tekinthető, pszichés állapotuk is rendezettebb. Segítséget igényelnek azonban külső szociális kapcsolatrendszerük kialakításához, illetve megerősítéséhez, valamint az önálló életvitel kialakításához szükséges továbblépéshez.

Folyamatos nyitva tartás mellett, jövedelemmel rendelkező, önellátásra képes hajléktalan személynek biztosít:

lakhatási szolgáltatást, vagy

lakhatási szolgáltatást és az önálló életvitel fenntartása érdekében szükség szerinti mértékű esetvitelt (szociális munkát).

A hajléktalan személyek átmeneti szállása a szociális munka keretében

tanácsadás,

esetkezelés,

gondozás,

készségfejlesztés,

az ellátott egyéni szükségletei szerinti felügyelet és háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás

szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.

 

Az átmeneti szálló igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért 30 napon túli tartózkodás esetén térítési díjat kell fizetni.

 

Cél:

A hajléktalan emberek társadalmi reintegrációjának segítése, társadalmi aktivitásuk növelése, életvezetési képességeik javítása, komplex szociális szolgáltatásokkal a hatékonyság emelése, és ezen időszak alatt átmeneti otthont nyújtson a jövedelemmel rendelkező hajléktalan személyeknek, valamint egészségügyi, szociális, mentális szolgáltatásival és egyéb programjaival hozzájáruljon az ügyfelek életminőségének javításához.

 

Szolgáltatások:

Az Átmeneti szálló az éjszakai pihenésre, személyi tisztálkodásra, étel főzésre-melegítésre, étkezésre, betegek elkülönítésére, a közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket biztosítja, továbbá az ellátást igénybe vevő ágyneműjét, tisztálkodásához szükséges textíliát, személyes ruházatának tisztításához szükséges feltételeket, személyes használati tárgyainak biztonságos megőrzését, részére nyújtandó elsősegélyhez szükséges felszerelést.

Szociális és mentális gondozás körében biztosít egyéni esetkezelést, szociális csoportmunkát, valamint az Átmeneti szállóról történő továbblépéshez nyújt személyre szabott segítséget. Szervezi az intézményen belüli közösségi életet a családi és társadalmi kapcsolatok ápolásának segítését, hivatalos ügyek intézésének segítését.

Az Átmeneti szálló az alapszolgáltatásokon túl térítésmentesen szervezi a speciális egyéni szaktanácsadásokon való részvételt, biztosítja a csoportos problémamegoldó, készség- és képességfejlesztő foglalkozásokat, programokat, sportolási és szórakozási lehetőségeket.

 

 

KUCKÓ OTTHONHÁZ

Az Otthonház ideiglenes elhelyezést biztosító intézmény, melyet lakhatással nem rendelkező, önálló életvitelük feltételeinek megteremtésében aktívan együttműködő, kliensek – együttműködési szerződés megkötése után – vehetnek igénybe, akik vállalják kikerülésük érdekében az előtakarékoskodást.

 

Ellátási terület:

Szolnok város

 

Telephely:

Szolnok, Bokréta út 1.

 

Szolgáltatások:

Folyamatos lakhatási szolgáltatás, melynek keretében biztosított

a tisztálkodási-, mosási-, főzési lehetőség, ágynemű, és a személyes tárgyak elhelyezésére

szociális és mentális segítségnyújtás életvezetési problémák esetén.

 

Feladataink:

A szociális segítő munka módszereinek ötvözése elengedhetetlen a halmozott problémákkal küzdő hajléktalan klienseknél.

 

A szociális segítők az eseti munka során nyújtanak segítséget (információadás, ügyintézés, tanácsadás, szállás- és munka-lehetőség keresése, stb.). A segítségnyújtások között nagy hangsúlyt kap a szociális tanácsadás és ügyintézés. A kliensek közül szinte valamennyien rászorulnak a szolgáltatásra. Az ügyfelek egészségügyi-, anyagi-, szociális-, egzisztenciális-, pszichés helyzetének rendezéséhez, a valódi reszocializáció elősegítéséhez több szakterület összehangolt tevékenységére van szükség. Mind a kliensek, mind a segítők elsősorban alapvető célok elérését tartják szem előtt közös munkájuk során (fizikai biztonság, viszonylagos testi-lelki egészség, állandó jövedelem megszerzése, életmód normalizálása, stb.), melynek háttere a szociális segítőkkel fenntartott segítő kapcsolat.

A hajléktalan kliensek szociális kapcsolat rendszere nagymértékben sérült, melynek oka (vagy következménye) a szociális készségek, képességek zavara. A családi kapcsolatok rendezése, új kapcsolatok kialakítása, illetve a társadalomba való integrálódás esélye nagymértékben függ attól, hogy ezeket a sérüléseket és zavarokat milyen sikerrel lehet rendezni.

 

A szociális készségek fejlesztéséhez járulnak hozzá a szállókon és melegedőben megtartott csoportfoglalkozások, melyeket a szociális mentálhigiénés munkatársak vezetnek, esetenként más szakemberek segítségével. A foglalkozások mindig a szükségletek szerint szerveződnek, hangsúlyt kapnak a konfliktuskezelő, kommunikációs és motivációs készségfejlesztő foglalkozások.

 

A közösségi programok strukturált szabadidő eltöltést biztosítanak, általában ünnepekhez kötődnek, illetve a környezet szépítését szolgálják. A foglalkozásokon, az ünnepi műsoron túl, játékos vetélkedők, sportprogramok szerepelnek.