Nappali melegedő, Nappali Centrum

Nappali Centrum épülete

ELLÁTÁSI TERÜLET:

Szolnoki kistérség

 

TELEPHELY:

Szolnok, Prizma út 13.

Tel.: 56/210-343

postmaster@nappalicentrum.t-online.hu

 

CÉL:

A hajléktalan személyek életvitelnek, szükségleteinek megfelelő, alapvető, a napi életritmust is biztosító szolgáltatások nyújtása.

 

SZOLGÁLTATÁSOK:

Lehetőséget nyújt nappali tartózkodásra, illetve a téli időszakban melegedésre, biztosítja a közösségi együttlétet, lehetőséget ad a pihenésre, biztosítja a feltételeket a személyi tisztálkodáshoz, a személyes ruházat tisztításához, feltételt biztosít az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására. Alapszolgáltatásain túl tájékoztatást nyújt az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti és társadalombiztosítási ellátásokhoz való hozzájutás módjáról, az ellátó intézményekről, segítséget nyújt az ellátások igénybevételéhez, a hivatalos ügyek intézéséhez. Szervezi a munkavégzés lehetőségét, életviteli tanácsadást nyújt és elősegíti a szaktanácsadásokhoz való hozzájutást, szabadidős programokat, rendezvényeket szervez, élelmet biztosít.

 

MUNKATÁRSAK

Szolgálatvezető: Dabisné Zsoldos Mónika

Szociális segítő: Tóvízi Sándorné, Ágoston Józsefné

Orvos: Dr. Urbán László