• 1997.évi XXXI.Tv. „A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról”
 • 149/1997.(IX.10) Kormányrendelet a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
 • 15/1998. (IV.30) NM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.
 • 271/2000. (XII.26.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) KR. mód.
 • 96/2000. (XII. 11.) OGY. határozata a kábítószer probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról.
 • 4/2001. (I. 26.) OM rendelet A Gyermekjóléti szolgálat új feladatai magántanulói jogviszonnyal kapcsolatban
 • 1997. évi CLIV. tv. Az egészségügyről és a titoktartási kötelezettségről
 • 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet A nevelési- oktatási intézmények működéséről
 • 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról
 • 2005. évi CLXXX. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. módosításáról
 • 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról átfogó módosítás
 • 127/2002. (V. 21.) Korm. r. az örökbefogadást elősegítő magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről. M: 14/2003. (II.12.) Korm. r.
 • 2003. évi XIV. tv. a pártfogókra vonatkozó egyes jogszabályokról.
 • 1/2000. SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. M: 6/2003. (II. 26.) EszCsM rendelet.
 • 45/2003. (IV.3.) OGY. határozat a családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti stratégia kialakításáról
 • az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, 1989. november 20-án kelt New York-i Gyermekjogi Egyezmény