Az utcai és lakótelepi szociális munka:

 • Árvainé Tisza Gabriella- Szociális munkás
 • Sütő Andrea- szociális munkás
 • Gólya Krisztián- szociálpedagógus
 • Csurai Györgyi- szociálpedagógus

a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése.

Utcai és lakótelepi szociális munka szakmai irányvonalai:

 • folyamatos szükséglet- és igényfelmérés
 • kapcsolatok fejlesztése, kialakítása a lakótelepeken élő gyermekekkel
 • prevenciós programok szervezése
 • ünnepségek, jeles napok megtartása (húsvétváró, karácsonyváró, stb..) hagyományőrzés és társadalmi normák közvetítése

Kapcsolattartási ügyelet:

 • Nagyné Faragó Aranka- szociálpedagógus
 • Polónyi Szilvia- szociálpedagógus

A kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása

Egyéb szolgáltatások:

 • Személyes beszélgetések, a segítségnyújtás korszerű technikáival az ügyfelek támogatása
 • Konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás /Mediáció/
 • az ügyfelek támogatása problémáik (hatékony) megoldásának elősegítésében.

Kórházi szociális munka:

 • Csajbók Nagy Elvira – szociálpedagógus
 • Hajdú Ágnes – szociálpedagógus

A kórházi szociális munka feladatai:

 • a szülészeti-nőgyógyászati osztályon a kórházi védőnővel együttműködve a szociális válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése;
 • a gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén a Gyvt. 17. §-ának (2) bekezdése szerint szükséges intézkedések megtétele
 • közvetítő szerep a megyei kórház és a megyei gyermekjóléti szolgálatok között

Kihelyezett Ügyfélfogadási idő: 12 – 16 óra között