Család- és Gyermekjóléti Központ

 

Magunkról

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ néven 2016 január elseje óta végezzük a feladataink, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ részeként.

Szakmai teamünk esetmenedzserekből, tanácsadókból és asszisztensekből áll. Az esetmenedzser feladata, hogy a hatósági intézkedésben érintett gyermekekkel és családjával kapcsolatot tartson, a közösen meghatározott feladatokat koordinálja, kontrollálja, szakmai tudásával elősegítse veszélyeztetettség megszüntetését. Az asszisztensek feladata kettős, adminisztrációs feladatokat látnak el, valamint egyéni fejlesztést nyújtanak. A jelzőrendszeri tanácsadók feladata az észlelő- és jelzőrendszer működésének hatékonyabbá tétele, szakmai támogatás nyújtása.

Az 1997. évi XXXI. tv. 5. § n, pontja szerint a veszélyeztetettség jelentése: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.

Hatósági intézkedések, melyekben érintettek vagyunk: Védelembe vétel, családbafogadás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, utógondozás, megelőző pártfogás.

 

Elérhetőségeink

SZKTT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Központvezető: Németh Margit

5000, Szolnok,Karczag László utca 2.

gyejoszolnok[kukac]gmail.com

Telefon: +36 56 522 032

+36 20 310 5588; +36 20 245 7327

Készenléti szolgálat (járásban, munkaidőn túl) 06-80-627-777

Gyermekvédő hívószám (országos) 06-80-630-155

 

Az intézmény a Google térképen:

A Család- és Gyermekjóléti Központ környékén a parkolás ingyenes. Tömegközlekedéssel a 24 és a 24A jelzésű járatok a leggyakoribbak.

Menetrend: www.kmkk.hu

 

Személyes találkozás esetén ajánlott az előzetes telefonos egyeztetés,

hétfő – csütörtök 8.00 – 16.00

péntek 8.00. – 11.30

Kedden ügyfélfogadás nincs.

Települések, ahol szakmailag jelen vagyunk

Szolnok járás: Szolnok, Besenyszög, Martfű, Rákóczifalva, Újszász, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Vezseny, Zagyvarékas

 

Szakembereink által nyújtott szolgáltatások:

Esetmenedzser: hatósági intézkedésben érintett esetek menedzselése.

Gyógypedagógiai asszisztens és fejlesztő pedagógus: egyéni képességet fejlesztő módszerekkel a hatékonyabb tanulás elősegítése.

Utcai szociális munka: csellengő gyermek felkutatása és szolgáltatásba közvetítése, ellátásba delegálása, szabadidős tevékenységek.

Kórházi szociális munka: válsághelyzetben lévő anyukának és gyermeke megsegítése.

Kapcsolattartási ügyelet: a kapcsolattartás helyszínének biztosítása.

Pszichológus: megsegítés biztosítása.

Jogi tanácsadó: ingyenes jogi tanácsadás biztosítása.

Mediáció : külső szolgáltatóhoz közvetítve.

Óvodai és iskolai szociális segítő munka

 

A szakemberek által nyújtott szolgáltatások térítésmentesek, azonban előzetes egyeztetést igényelnek.

 

Általános találkozási pontok

Központvezető: telefonon előzetesen egyeztetett időpont alapján a Család- és Gyermekjóléti Központban.

Esetmenedzser: a kliens otthonában, a Család- és Gyermekjóléti Központban, esetkonferencián, védelembe vételi tárgyaláson.

Tanácsadó, pszichológus, jogi tanácsadás: a Család- és Gyermekjóléti Központban, megbeszélés alapján egyéb helyszínen (Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál).

Utcai szociális munkás: iskolák és bevásárló központok környékén,

Kórházi szociális munkás: a Hetényi Géza Kórház, a Család- és Gyermekjóléti Központ.

Kapcsolattartási ügyeletes: a Család- és Gyermekjóléti Központ.

Jogi tanácsadó: a Család- és Gyermekjóléti Központban.

Pszichológus: a Család- és Gyermekjóléti Központban, Család- és Gyermekjóléti Szolgálatoknál.

 

Programok

A Család- és Gyermekjóléti Központ kézműves programokkal, játékokkal és audiovizuális élményekkel várja a már meglévő és leendő gyermekkorú látogatóit. A programok szezonálisak, előzetes tájékozódás ajánlott. A programok tematikusak. Az adott napon szükség lehet kreativitásra, kornak megfelelő önismeretre, kézügyességre, figyelem összpontosításra, kornak megfelelő ügyességre vagy erőnlétre.

 

Partnereink, jelzőrendszeri partnereink

Szociális szolgáltatók,
Védőnők, háziorvosok, házi gyermekorvosok mellett a személyes gondoskodást nyújtó szolgálatok

Rendőrség, ügyészség és a bíróság, valamint a pártfogói felügyelet

Az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek, a munkaügyi hatóság, a javítóintézet, a gyermekjogi képviselő.

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,  az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv.

 

Amennyiben a keresett információt nem találta, vagy bármilyen kérdése van, kérjük, keressen meg minket a gyejoszolnok[kukac]gmail.com email címen, vagy az

elérhetőségeknél feltüntetett lehetőségek egyikén.

 

Fontosabb jogszabályok:

  • évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szociális törvény)
  • évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyermekvédelmi Törvény)
  • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
  • 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
  • 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
  • 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 

Szakmai szabályzók, protokoll, módszertani ajánlás:

Ugrás a szociális portál honlapjára

 

Az információk tájékoztató jellegűek.