Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása

 

A nappali ellátásban részesülők köre

A fogyatékos személyek nappali ellátása, a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önkiszolgálásra részben képes fogyatékos személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, illetve igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

 

Szolgálat feladatai:

a személyre szabott bánásmód megteremtése

a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni és csoportos megbeszélés

a szabadidő kulturált eltöltésének megszervezése

az ellátottak családi- és társadalmi kapcsolatai fenntartása

állandó felügyelet biztosítása

igény szerinti ebéd biztosítása

egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozások szervezése: meglévő készségek és képességek szinten tartása és fejlesztés (egyéni – csoportos fejlesztés)

életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése

mentális gondozás

társas kapcsolatok kialakításának, illetve fenntartásának segítése

hivatalos ügyek intézésének segítése.

 

Nyitvatartási idő:

hétfőtől csütörtökig: 7.00. – 16.00.

pénteken: 7.00. – 14.45

 

Az intézményben folyó személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, és/vagy törvényes képviselő írásbeli kérelme alapján történik, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A fogyatékos személyek nappali ellátása szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj megállapításakor az intézmény megvizsgálja a kérelmező személy rendszeres havi jövedelmét. A szolgáltatás személyi térítési díja 2019-ben: 305 Ft – étkezés nélkül, 950 Ft – étkezéssel együtt.

 

Elérhetőségeink:

5000 Szolnok, Liget utca 8.

56 /426 – 080

0620 / 569-04-47

fogynapint@gmail.com