családsegítés | boldog családCsaládsegítés, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízis miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízis helyzet megszüntetése valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott ingyenes szolgáltatás.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A szolgáltatás típusai

 • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás
 • anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése
 • családgondozás, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése
 • közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezése
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása
 • a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családkonzultációs, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatás
 • ifjúsági tanácsadás, kamasz-panasz
  • családi-iskolai-magánéleti problémákban
  • jövőkép formálása (iskola- pályaválasztás, párkapcsolat)
 • sérült gyermekeket nevelő szülők segítése
  • tájékoztatás, ügyintézés
  • segítő hálózat kiépítése
  • önsegítő szülőcsoport kezdeményezése, közösségfejlesztés
 • lakossági programok szervezése
  • családi programok
  • időseket segítő programok
  • egzisztenciális problémákkal küszködők
   • munkamotivációs csoport
   • munkavállalási készségfejlesztő csoport
   • Én-erősítő tréning
   • Háztartásgazdálkodási csoport
 • családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő programok
  • Kismama klub
  • Baba-mama klub
 • szükségletekre reagáló különböző szabadidős ill. tájékoztató csoportok
 • tereptanári feladatok ellátása

 

A Család – és Gyermekjóléti Szolgálat feladata ellátása során:

 • információt nyújt (ennek érdekében szociális és egyéb információs adatokat gyűjt),
 • tájékoztatást ad (támogatásokról, ellátásokról),
 • tanácsadást működtet ( jogi ( előzetes bejelentkezés alapján/minden hétfő 15-16 óra), adósságkezelési(ügyfélfogadás), életvezetési)
 • segít hivatalos ügyek intézésében,
 • segítséget nyújt szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutásban,
 • közvetít a Család- és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásaiba (kapcsolattartási ügyelet, fejlesztő pedagógiai szolgáltatás, pszichológiai tanácsadás, mediáció családkonzultáció )
 • Jelzéseket fogad veszélyeztetettség, krízis észlelése esetén
 • Segítséget nyújt szociális segítőmunka keretében, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásához, a családban élő gyermekek gondozásához, ellátásának megszervezéséhez,
 • csoportfoglalkozásokat ( szabadidős, kreatív, fejlesztő), közösségi programokat szervez,
 • adományokat közvetít

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszeri feladatai

 • figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségességét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét,
 • tájékoztatja a jelzésre kötelezetteket a jelzési lehetőségéről, továbbá felhívja jelzési kötelezettségük írásban történő teljesítésére,
 • fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, családot, a szolgáltatásainkról tájékoztatást ad,
 • a probléma jellegéhez a veszélyeztetettség mértékéhez az egyén, gyermek, család szükségletéhez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve megszüntetése érdekében,
 • veszélyeztetettség esetén kitölti a gyermekjóléti nyilvántartás vonatkozó adatlapjait,
 • az intézkedés tényéről tájékoztatja a jelzéstevőt,
 • a beérkezett jelzésekről, a megtett intézkedésről heti jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak,
 • jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetmegbeszélést szervez, melyről feljegyzést készít,
 • az érintett ügyében a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó, valamint lehetőség szerint az érintettek és a bevont segítők részvételével esetkonferenciát szervez,
 • éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít,
 • kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal,
 • évente 6 alkalommal szakmaközi megbeszélést szervez,
 • a veszélyeztető tényezők megszüntetését célzó cselekvési tervet dolgoz ki,
 • az éves szakmai tanácskozást február 28-ig kell megszervezni a jelzőrendszeri tagok meghívásával,
 • az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet a család- és gyermekjóléti szolgálat az éves szakmai tanácskozást követően minden év március 31-ig készíti el,
 • szakmai támogatás szüksége esetén haladéktalanul megkeresi a család- és gyermekjóléti központot.

Elérhetőségünk

5000 Szolnok, Városmajor út 67/a.  3. pavilon
Telefon: 56/424-502
Telefax: 56/420-614
csgyszolgalat.szolnok[kukac]gmail.com

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő:8:00 – 16:00
Kedd:8:00 – 12:00
Szerda:8:00 – 18:00
Csütörtök:8:00 – 12:00
Péntek:8:00 – 12:00

 

Kistérségi ellátási területek:

 • 5091 Tószeg, Rákóczi út 33.
  Kacsó Anita – családsegítő
  Mihálovits Katalin – családsegítő
  Telefon: 56/586-093
 • 5094 Tiszajenő, Vasút út 11.
  Péntek Éva – családsegítő
  Telefon: 56/434 550, 20/233-0747
 • 5093 Vezseny, Kossuth L. u. 4..
  Péntek Éva – családsegítő
  Telefon: 56/459 021, 20/233-0747

Képviselők:

Gyermekjogi képviselő:

Hollik Zsuzsanna, +3620 489-96-37

Ellátott jogi képviselő:

Árvai Jánosné, +3620 4899602

Betegjogi képviselő:

Köleszné Hanák Gabriella, +36204899551

Hasznos elérhetőségek a nap 24 órájában

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat ( kapcsolati erőszak, gyermekbántalmazás, prostitúció és emberkereskedelem áldozatainak)

0680 205-520 e-mail: okit[kukac]csbo.hu”>okit[kukac]csbo.hu

 

Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok  06 80 203-923 vagy 116-123

 

Gólyahír Egyesület a várandós anyákért és gyermekeikért 06 80 203-0858

Kék Vonal Ifjúsági és Gyerektelefon és Internet Helpline  116-111

 

Csellengők, eltűntek nyomában  06 1 438-0858

 

Eltűnt Gyerekek Segélyvonala:  116-000

 

Drog-Stop  06 80 505-678

 

Áldozatsegítő vonal bűncselekmény áldozatainak

06 80 244-444 vagy 06 80 225 225

 

ORFK Telefontanú (bűncselekmények bejelentése)

06 80 555-111

 

 

A nyitvatartási időn túl, krízis, vészhelyzet esetén: az SZKTT Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központja által működtetett készenléti szolgálat a 06/80/627-777 telefonszámon hívható:

munkanapokon:                               16:00-7:30

hétvégén:                                          Péntek 13:30- Hétfő 7:30-ig.

munkaszüneti napokon:

az azt megelőző munkanap végétől a következő munkanap reggel 7:30-ig